અઢી વર્ષનું બાળક પથ્થર વજાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ઓક્સિજન લેવલ 70% પર પહોંચી ગયું, ડોક્ટરોએ સર્જરી કરી નવજીવન આપ્યું.

 હાલ હાલ રાજકોટ હોસ્પિટલમાં અમૂલ્ય પ્રમાણની બચાવની અને ચિંતાની દિશામાં ચડાવવાની કહાણી સામેલ થઈ. એક અઢી વર્ષનું બાળક, રમતાં રમતાં પથ્થર પીછેથી શ્વાસનળીમાં સાંકળો ખાવ્યો હતો. આ વાર્તા માટે બાળક અને તેમના પરિવાર માટે અસરકારક થઈ છે.


પ્રથમવાર શ્વાસનળીમાં સાંકળો અને સ્વલ્પવાળુ અસહાયકતાને અનુભવાતા બાળકની સ્થિતિ તેના માતા-પિતાઓની ચિંતાની બાબતે વધી ગઈ. તેને ત્વરિત રાજકોટ હોસ્પિટલમાં લઇ જવામાં આવ્યો અને ચિકિત્સકોએ પ્રશ્નો સામેનાં વાળા છેડ્યાં. તેમની સારવાર અને સજીવની જાહેરાત બાળક વિશે શાંતિ અને આનંદને લાવી આવી.


એપ્રિલ 18 ના ઓપરેશન પછી, બાળકને હોસ્પિટલમાં જ રાખવામાં આવ્યું હતું. સંપૂર્ણ પુનર્સંચાર પછી, તેમને ઘરે સાચવવામાં આવ્યો હતો.


આ પ્રભાવશાળી વાર્તા મેડીકલ સમર્પિતોની મહત્ત્વની કામનાને સ્પષ્ટ કરે છે અને અસહાય બાળકોની સહાયતાને માન્ય કરે છે. આ કથા આશા, સહનશીલતા અને જીવનના મુશ્કેલીઓ વિરુદ્ધની તેમના શક્તિનું વર્ણન છે. આ હાર્દિક વાર્તા આશા, સહ


રાજકોટના વિદ્યાનગર રોડ પરથી સ્થિત ડો. હિમાંશુ ઠક્કરની હોસ્પિટલમાં એવો ઘટના સામે આવ્યો હતો, જે બાળકની પ્રાણાની સાચવવા અને આપણી સંજીવની વિશે માનવ સ્વાર્થનું પ્રતિષ્ઠાન કરે છે. બાળકનો પિતા, ખરેડીના કેતનભાઈ સરેસિયા, તેમના પુત્ર માધવની પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ કરીને આ અદ્ભુત કહાણી મોકલ્યું. માધવ, જે બસ દોઢ મહિનાથી ઉધરસ અને કફ મટતો નહોતો, તેની સ્થિતિ પર ડોક્ટરોએ સંશોધન કરી અને તેની જાણ મેળવી. પરંતુ સંશોધનોમાં કોઈ પરિણામ ન મળ્યા તે અસ્વસ્થ જણાવવામાં આવ્યો. પરંતુ જ્ઞાત થયું કે તેના શ્વાસનળીમાં જમણી બાજુ છેક ઊંડે ફેફસાંની નજીક ફસાયેલ છે અને તેની શ્વાસનળીમાં બિલકુલ હવા જતી નહોતી. તેના શ્વાસનળીમાં દીવાળ પર સોજો પણ આવી ગયો હતો. તુરંત ડોક્ટરે તેને પરિક્ષણ માટે સહમત કરી અને તેને ચીરવવા માટે ઓપરેશન કરવા માટે લઇ ગયા. ઓપરેશન પછી બાળક સારવારમાં સુધારા મેળવ્યો અને સાંજ ઘરે સાચવવામાં આવ્યો.Post a Comment

Previous Post Next Post